O Firmie

Firma „KRIS” istnieje nieprzerwalnie od 1987r . Wykonuje roboty ogólnobudowlane, instalacje wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowe instalacje elektryczne oraz prace projektowe i kosztorysowe.

Instalacje wod-kan i c.o. wykonuje w technologiach tradycyjnych tj z rur stalowych ocynkowanych, czarnych ,PCV oraz w najnowszych technologiach z rur polipropylenowych firmy AQUATHERM, BOR PLUS, KAN-therm / d. Hydroplast/ i innych.

Firma dysponuje najnowszym sprzętem do wykonywania w/w instalacji. Zatrudnia pracowników wysoko wykwalifikowanych sprawdzonych na budowach w kraju i za granicą .


W 2020 r firma wykonała na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy remonty pustostanów dla ZGN Dzielnicy Wawer: Króla Maciusia 13A m 86, Króla Maciusia 13 m 85,Króla Maciusia 11a m 8

W Dzielnicy Wesoła : Warszawska 3 bl.2 m 11,bl.4 m 6, bl.6 m 8 i 12.


W 2019 r firma wykonała na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy remonty

pustostanów w Dzielnicy Rembertów :

Cyrulików 73 m 3 i 3A,Rafii 16 m 4 i 5 , Płatnerska 57 m 1, Kordiana 36 m

1,Komandosów 23 m 11, Kordiana 1/5 remont domu, Chełmżyńska 168 m 3,4/5 W Dzielnicy Wesoła Moniuszki 7 m 1 i 2

Dla ZGN Dzielnicy Wawer Sienna 43A m 14, Garncarska 43 m 3 , Żegańska 24D,I Poprzeczna 18K m 8, Żegańska 24 C m 18, Patriotów 139 m 2,Mińska 24 m 9.

Wymiana pieców na piece z płaszczem wodnym na pelet w budynkach:

Olecka 18B m 1,Wielostronna 43 m 2,Zasobna 25 m 1 i m 3,Kudowska 23,

Patriotów 95 m 1 i 2, Chryzantemy 1/5 m 1,Podkowy 15 m 1,Włókiennicza

64/66 m 12


W 2018 r firma wykonała na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów. W ramach umowy wykonano remont pustostanów przy ul. Płatnerskiej 57 lok.7, Chełmżyńska 168 lok.29 i 30,Wyrwy 69 lok.4 i lok.7 ,Fiszera 24 lok.2,Fiszera 53  lok.8, Cyrulików 73 lok.9,Chełmżyńska 119A lok.3,Chruściela 56 lok.9 Bocheńskiego 26 lok.3,Chruściela 1/3 lok 2,8,10. Roboty obejmowały wykonanie instalacji elektrycznych ,wod. kan, co. gazowych podłączenia pieców oraz roboty budowlane: tynkarskie, malarskie ,posadzkarskie i glazurnicze oraz gipso-kartony.

Remonty klatek schodowych : Komandosów 23,Dokerów 5, Chruściela 57

Wykonanie i dostosowanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do

aktualnych przepisów w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w

Warszawie.

Na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer: Wilgi 10 –remont inst.wod.kan


W 2017 r firma wykonała na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy remonty zasobów komunalnych w Dzielnicy Mokotów :

ul. Modzelewskiego 40 lok.68 ,

ul. Podchorążych 27/29 lok. 26

i Ochota

ul. Majewskiego 15 lok.74

ul. Majewskiego 36 lok.55

ul. Szczęśliwicka 27 lok.6 i lok.9.

Dzielnicy Wesoła

Remont pustostanów : ul Warszawska 3 bl.2 lok. 1, Warszawska 3 bl.7 lok.3, Warszawska 3 bl.3 lok 6, ul. Dobra 20 lok.5 i 12.

Dzielnicy Rembertów remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów. W ramach umowy wykonano remont pustostanów przy ul. Komandosów 23lok.8 ,Bocheńskiego 26 lok.2 ,Dowódców 27 lok.8 i lok.9,Dowódców 17 lok.5 Chruściela 50 lok.7 i 8 Chruściela 1/3 lok.1,Kacpury 70 lok.2, Jaworzniaków 15 lok.8,10/11.Ilskiego 38 lok.4 Roboty obejmowały wykonanie instalacji elektrycznych ,wod. kan, co. gazowych podłączenia pieców oraz roboty budowlane: tynkarskie, malarskie ,posadzkarskie i glazurnicze.


W 2016 firma wykonała na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy remonty

mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów. W ramach

umowy wykonano remonty pustostanów w budynkach : Al.Gen.Chruściela 1/3

lok.2,7,8,9/11,17 ; Al.Gen Chruściela 50 lok.5,Chruściela 82 lok.1,7,Fiszera 24

lok.6,5,9 ,Łyszkiewicza 13 lok.3,Dokerów 5 lok.9, Klasztorna 8 lok.3, Płocka 53

lok.26,Małego Franka 1A lok18 ,Rembielińska 2 lok.23, Płatnerska 57 lok.6

Konwisarska 41 lok.8,Remonty obejmowały roboty budowlane, sanitarne i

elektryczne, W budynku mieszkalnym przy ul. Pawińskiego 8 modernizację węzła cieplnego.


W 2015 r firma wykonała na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy remonty

mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów. W ramach

umowy wykonano remont pustostanów przy ul. Chełmżyńskiej 168 lok 6 i 7 oraz adaptację dwóch lokali usługowych na mieszkalne, ul. Chełmżyńskiej 174

lok.9 ,ul. Arsenalskiej 1 lok.6, ul. Kordiana 7/5 lok.9,ul.Dowódców 27 lok.6 i 7,

ul. Zagójskiej 2/4 lok.37,Fiszera 53 lok.4 , ul. Dwóch Mieczy 35.Remonty

pustostanów obejmowały : roboty wyburzeniowe i demontażowe, roboty

elektryczne ,roboty instalacji sanitarnych -wymiana instalacji wod.kan. montaż urządzeń sanitarnych ,roboty murarskie, malarskie, stolarskie i

posadzkarskie. Wymieniono stolarkę okienna i drzwiową.

Doposażono oraz wymieniono wodomierze w lokalach komunalnych.

W budynku Al. Gen. Chruściela 82 zostało wymienione pokrycie dachu wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi.

W budynku przy ul. Niepołomickiej 26 została docieplona ściana zewnętrzna.

Na posesji przy ul. Chełmżyńskiej 168 wymieniono pojemnik na nieczystości płynne.

W budynku mieszkalnym Al. Gen. Chruściela 1/3 wykonano:

-doposażenie budynku w kotłownię gazową wraz z przystosowaniem

pomieszczenia i instalacją elektryczną ,

-doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania,

- wymianę instalacji wod. kan.

-remont dwóch pustostanów lok.6 i 16

-roboty dekarskie

-remont klatki schodowej z wymianą drzwi wejściowych.

-remont kanałów wentylacyjnych

-modernizacja instalacji elektrycznej

W budynkach przy ul. Chruściela 82,Klasztornej 8,Dokerów 5 ,Kordiana

36 wykonano modernizację instalacji elektrycznej.


W 2014 r firma wykonała:

- doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Malczewskiego 47 w centralną ciepłą wodę

- doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Zakrzewskiej 16 w centralną

ciepłą wodę

. - wymianę instalacji co w bud. mieszkalnym przy. ul. Erazma z Zakroczymia 14

- wymianę węzła cieplnego w budynku przy ul. Erazma z Zakroczymia 14

- doposażenie budynku przy ul. Chruściela 57 w instalację centralnego

ogrzewania, instalację gazową i ciepłej wody.

Na rzecz dzielnicy Rembertów remont pustostanów przy ul. Chełmżyńskiej 168

lok.12 i 27 ,Ilskiego 69 lok.6 i 9,i Chełmżyńskiej 119A


W 2013 r firma wykonała :

- doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Skierniewickiej 17 w Górze

Kalwarii / nadbudowa VI kond./ w instalację wod-kan i co

- wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grójeckiej

34


W 2012 r firma wykonała:

- Wymianę instalacji wod.-kan., co, doposażenie w ciepłą wodę w budynku

mieszkalnym przy ul. Rabsztyńskiej 20 w Warszawie ;

- wymianę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul.

Pawińskiego 12;

- modernizację instalacji p.poż w bud. przy ul. Erazma z Zakroczymia 14

- remont klatki schodowej w bud. przy ul. Chmielnej 27 w Warszawie


W 2011 r firma wykonała:

- wymianę instalacji wod.kan , doposażenie w ccw i remont hydroforni w

budynku mieszkalnym przy ul. Opaczewskiej 11 w Warszawie./ 25 lokali /,- wymianę instalacji zimnej wody i doposażenie w inst. wody ciepłej w budynku mieszkalnym przy ul. Wilczej 9A w Warszawie /25 lokali/,

-wymianę instalacji co w budynku mieszkalnym Pawińskiego 12 /36 lokali/

- modernizację inst. co na klatkach schodowych w bud. przy ul. Okólnik 11a.

- wymianę instalacji zimnej i ciepłej wody i kanalizacji,

w budynku mieszkalnym przy ul. Erazma z Zakroczymia 14./99 lokali/

- modernizację hydroforni w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr 6


W 2010r firma wykonała :

-wymianę instalacji wod.kan., wymianę instalacji co , doposażenie w ccw w

budynku mieszkalnym przy ul. Grójeckiej 34 w Warszawie / 45 lokali /,

- wymianę pionów kanalizacyjnych i montaż wodomierzy w bud. ul.

Pięknej 16 ,

-wymianę instalacji wod.kan w bud. Sękocińska 18

- wymianę inst.wod.kan w bud. Waszyngtona 98 /99 lokali/


W 2009 r firma „KRIS” wykonała:

   -wymianę inst.wod.kan. w bud.Siewierska 16,

-modernizację hydroforni w bud.Al.Jerozolimskie 147

-wymianę inst.wod.kan. i doposażenie w ccw.w budynku Puławska 5 /36 lokali/

-wymianę kanalizacji w budynku Chmielna 27

-wymianę instalacji c.o. w bud. Miła 17 /36 lokali/

- wymianę instalacji c.o w bud Rakowiecka 31

-wymianę instalacji c.o w bud. Lewartowskiego 22 /36 lokali/

-wymianę instalacji c.o w bud. Białobrzeska 21

-wymianę instalacji wod.kan w bud. Archiwalna 3

-wymianę poziomów wody w bud. Dorotowska 9

- wymianę poziomów co w bud. Malczewskiego 47


W 2008 roku firma „KRIS” wykonała modernizację 2 hydroforni osiedlowych

przy ul.Włościańskiej dla WSM Żoliborz,

-wymianę instalacji wod.kan dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Grójeckiej 34

-wymianę instalacji co dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Pawińskiego 8,/36

lokali/

-wymianę instalacji co dla WSM WOLA Os. Bemowo, ul. Szareckiego 1

-wymianę instalacji co dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Młynarska 27a.

-wymianę instalacji wod.kan. w bud. Słowackiego 25, Malczewskiego 47


W 2007 r firma „KRIS” wykonała :

-wymianę instalacji wod.kan. dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości

Smoleńskiego 16 A i 16 B,

-wymianę instalacji co dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości

Batalionu Parasol 3 / 279 lokali ,9 klatek schodowych/,

-wymianę instalacji wod.kan. i doposażenie w ccw w budynku mieszkalnym przy

ul. Marymonckiej 39 ,

-wymianę instalacji wod.kan i pionów co łazienkowych i przedpokojowych w

budynku Pawińskiego 16 ,

-wymianę pionów wod.kan.w budynkach administrowanych przez Gminną

Gospodarkę Komunalną „Ochota”: Siewierska 3

- Raszyńska 12,

-wymianę instalacji wod.kan.co w bud.Andrzejowska 6/8,

-wykonanie podejść zw,cw,i kanalizacji w nowej inwestycji- budynku

mieszkalnym fundacji MALWA przy ul.Balcerzaka 1.


W 2006 r firma KRIS wykonała: dla firmy

-POSESOR-Zarządzanie,Budownictwo,Konsulting Sp z o.o.:

- wymianę inst.wod.kan. i doposażenie w ccw w budynku mieszkalnym

przy Al.Zjednoczenia 40 po uprzednim wykonaniu projektu technicznego ,

- wymianę inst.wod.kan. i doposażenie w ccw w bud. przy

Al.Zjednoczenia 41/45,

- wymianę inst.wod.kan. i doposażenie w ccw w bud. Kasprowicza 30 ;

-dla Gminnej Gospodarki Komunalnej „ Ochota”:

- wymianę instalacji wod.kan. w budynkach:

Andrzejowska 7,Spiska 12,Majewskiego 12,Dunajecka 8,Raszyńska 12 ,

Archiwalna 3;

-Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „DOM” wymianę inst.wod.kan.

i co. w bud. Andrzejowska 6/8;

- dla Fundacji „MALWA” w budynku mieszkalnym poziomy zimnej, ciepłej

wody przy ul.Balcerzaka 1;

-dla Wspólnoty Mieszkaniowej Chmielna 27 wymianę instalacji co z

ciepłomierzami, oraz docieplenie poddasza.


W 2005 r.firma wykonała wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynku

mieszkalnym przy ul.Winnickiej 5,

wymianę instalacji wod.kan.w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

zarządzanych przez GGKO :

Grójecka 71/73,

Kopińska 27,

Białobrzeska 26,

Majewskiego 6,

Białobrzeska 7,

Grójecka 72,

Pawińskiego 14;

- wymianę inst.co w bud.Częstochowska 26.


W 2004r firma „KRIS” wykonała dla Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych

przez GGKO wymianę inst.wod.kan. w budynkach:

- Majewskiego 10,

- Siewierska 8,

- Przemyska 11-wod.kan i co.

- Al.Jerozolimskie 83,

- Częstochowska 4/6,

- Białobrzeska 26,

- Majewskiego 6,Majewskiego 8,

- Dobosza 7.


W 2003r firma „KRIS” wykonała wymianę instalacji wod.kan. dla Wspólnot

            Mieszkaniowych zarządzanych przez GGKO:

- Al.Jerozolimskie 101,117,

- Banacha 14,

- Rokosowska 4,

- Andrzejowska 4,

- Filtrowa 70,

- Spiska 10,

- Grójecka 72,Grójecka 119,Grójecka 119a,

- Węgierska 4,

- Kopińska 30,Kopińska 34a,Kopińska 36a,

- Nieborowska 15,

- Białobrzeska 32.


W 2002 r firma wymieniła instalację wodną w bud,Batalionu Parasol 3,

Instalację wod.kan. w budynkach:

- Grójecka 67,

- Majewskiego 38,

- Białobrzeska 11,

- Częstochowska 8,Częstochowska 7/9,

- Opaczewska 12,

- Majewskiego 6,Majewskiego 10,Majewskiego 14,

- Lelechowska 14,

- Dickensa 6,

- Al.Jerozolimskie 146.


W 2001 r firma „KRIS” wymieniła instalacje wod.kan w budynkach:

- Wolnej Wszechnicy4,

- Białobrzeska 14,

- Jotejki 8,Jotejki 22,

- Al.Jerozolimskie 111,117,

- Nowogrodzka 74,

- Radomska 4,6,

- Grójecka 35.

W latach 1999-2000 wymieniła instalacje w budynkach na terenie Spółdzielni

Mieszkaniowej „Wola” Osiedle Bemowo.

Firma „KRIS” wyposażyła w instalacje sanitarne wod.kan.,co nowe

budynki : Prochowa 12, Włodarzewska 65/67 bud.A,B,E.

W 1997 r firma wykonała kapitalny remont budynku dawnego hotelu

robotniczego przebudowanego na biura Rynku Rolno-Spożywczego w

Broniszach. Roboty obejmowały:

-remont dachu,

 -docieplenie budynku i wykonanie elewacji,

-wyburzenia ścianek,

-wymurowanie nowych ścianek,

-wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszonych,

-wykonanie robót glazurniczych w nowych łazienkach,

-wykonanie posadzek z gresu,

-ułożenie wykładzin dywanowych,

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

-malowanie,

-wymiana instalacji elektrycznej,

-wykonanie instalacji sanitarnych.


Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w PZU na kwotę

300000,00zł